Dây chuyền ép đùn nhựa nhiều lớp/hai lớp Dây chuyền ép đùn nhựa nhiều lớp/hai lớp

Dây chuyền ép đùn nhựa nhiều lớp/hai lớp

Dây chuyền ép đùn tấm Polycarbonat nhiều lớp Dây chuyền ép đùn tấm Polycarbonat nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn tấm Polycarbonat nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn tấm đựng hành lý PC Dây chuyền ép đùn tấm đựng hành lý PC

Dây chuyền ép đùn tấm đựng hành lý PC

Dây chuyền ép đùn tấm nhựa PE, PP, PS một lớp/ nhiều lớp Dây chuyền ép đùn tấm nhựa PE, PP, PS một lớp/ nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn tấm nhựa PE, PP, PS một lớp/ nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn tấm PP, PE, ABS, PVC dày, PVC tráng men Dây chuyền ép đùn tấm PP, PE, ABS, PVC dày, PVC tráng men

Dây chuyền ép đùn tấm PP, PE, ABS, PVC dày, PVC tráng men

Dây chuyền sản xuất tấm ABS, PS, HIPS, PMMA Dây chuyền sản xuất tấm ABS, PS, HIPS, PMMA

Dây chuyền sản xuất tấm ABS, PS, HIPS, PMMA

Dây chuyền ép đùn tấm PE,EVOH,PA,EVA,PS,PP nhiều lớp điện trở lớn Dây chuyền ép đùn tấm PE,EVOH,PA,EVA,PS,PP nhiều lớp điện trở lớn

Dây chuyền ép đùn tấm PE,EVOH,PA,EVA,PS,PP nhiều lớp điện trở lớn

Dây chuyền ép đùn tấm PET tiết kiệm năng lượng Dây chuyền ép đùn tấm PET tiết kiệm năng lượng

Dây chuyền ép đùn tấm PET tiết kiệm năng lượng

Dây chuyền ép đùn màng đúc một lớp/ nhiều lớp Dây chuyền ép đùn màng đúc một lớp/ nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn màng đúc một lớp/ nhiều lớp

Dây chuyền ép đùn màng phân tách bình ắc quy/ pin lithium Dây chuyền ép đùn màng phân tách bình ắc quy/ pin lithium

Dây chuyền ép đùn màng phân tách bình ắc quy/ pin lithium

Dây chuyền ép đùn màng PET tấm pin mặt trời Dây chuyền ép đùn màng PET tấm pin mặt trời

Dây chuyền ép đùn màng PET tấm pin mặt trời

Dây chuyền ép đùn màng định hướng hai trục Dây chuyền ép đùn màng định hướng hai trục

Dây chuyền ép đùn màng định hướng hai trục

Dây chuyền ép đùn màng xốp chống thấm nước Dây chuyền ép đùn màng xốp chống thấm nước

Dây chuyền ép đùn màng xốp chống thấm nước

Dây chuyền ép đùn màng PVDF Dây chuyền ép đùn màng PVDF

Dây chuyền ép đùn màng PVDF

Dây chuyền ép đùn màng co PVC Dây chuyền ép đùn màng co PVC

Dây chuyền ép đùn màng co PVC

Dây chuyền ép đùn màng PVB Dây chuyền ép đùn màng PVB

Dây chuyền ép đùn màng PVB

Dây chuyền ép đùn màng PCTFE Dây chuyền ép đùn màng PCTFE

Dây chuyền ép đùn màng PCTFE

Dây chuyền ép đùn màng EVA pin mặt trời Dây chuyền ép đùn màng EVA pin mặt trời

Dây chuyền ép đùn màng EVA pin mặt trời

Dây chuyền sản xuất phim đúc đôi / ép đùn hai lớp Dây chuyền sản xuất phim đúc đôi / ép đùn hai lớp

Dây chuyền sản xuất phim đúc đôi / ép đùn hai lớp

Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp

Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp

Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp

Dây chuyền sản xuất phim đúc đồng loạt tốc độ cao đa lớp

Dây chuyền cán ép màng đúc nhiều lớp Dây chuyền cán ép màng đúc nhiều lớp

Dây chuyền cán ép màng đúc nhiều lớp

Dây chuyền cán, phủ và in Dây chuyền cán, phủ và in

Dây chuyền cán, phủ và in

Dây chuyền cán tấm ốp pin mặt trời Dây chuyền cán tấm ốp pin mặt trời

Dây chuyền cán tấm ốp pin mặt trời

Dây chuyền cán đế/ đệm xe hơi Dây chuyền cán đế/ đệm xe hơi

Dây chuyền cán đế/ đệm xe hơi

Dây chuyền ép cán màng nhiệt Dây chuyền ép cán màng nhiệt

Dây chuyền ép cán màng nhiệt

Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao

Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao

Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao

Dây chuyền sản xuất dây chuyền ép đùn tốc độ cao