Liên hệ chúng tôi


 

Bộ phận bán hàng

+ Thêm / số 61 đường Yinbo, đường Jinghe, huyện Dongxihu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

+ Mobile 2015 EST86 18627187890

+ E-mail / 185835510@qq.com

+ QQ cường 2233046434

 wechat: 

 

Bộ phận mua hàng

+ Điện thoại: + 86-27-83232790

+ E-mail/daifeng@handern.com

 


Phòng nhân sự

+ Điện thoại di động + 86-27-83233139Điện thoại ngay8618062719906 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh