Thảm xe và thảm trở lại hợp chất máy

Ngày:2019/3/20 11:22:32 / Thể loại: / Nguồn:本站

Thảm xe và thảm trở lại hợp chất máy

Máy này chủ yếu sử dụng trong cách ly thảm trang trí cách ly cho xe ghép và năm hình dập nổi của thảm xe, máy được thiết kế hợp lý, cấu trúc nhỏ gọn, dễ vận hành, máy đã được đưa vào sản xuất ở nhiều doanh nghiệp lớn, sản phẩm của hãng. đã được cung cấp cho gió Bluebird, Quảng Châu Honda, Chery và các loại xe khác thậm chí được bán ra nước ngoài.

 


Loại máy: SJ110 / 33-DF1800


Công suất ép đùn là 0,5-1,5kg /

Sản lượng hàng năm là 1 triệu mét vuông, có nghĩa là công suất đùn hàng năm là 1500 tấn, tính ra 260 ngày, sau đó mỗi ngày có thể kiếm được 6 tấn, mỗi giờ là tối đa. Công suất đùn là 250kg.


Tác giả:admin


Điện thoại ngay13986280012 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh