Bọt EpoxyName

Ngày:2022/6/20 8:45:17 / Đọc: / Nguồn:本站

Bọt EpoxyName
Cộng chất Epoxy là một loại chất polymer mà chứa các sợi dây kết giao tinh trùng thứ cấp và kết nối từ nhau trong chuỗi phân tử polymer và nhóm oxy hồi động tại hai đầu của phân tử. Vì nó chứa một nhóm oxy tích cực, nhóm hydroxyl, kết nối các-ra-te, v. trong cấu trúc phân tử, nó có thể kết nối và hấp dẫn phản ứng với các loại đặc tác nhân hấp thụ khác nhau, và thay đổi cấu trúc tuyến theo cấu trúc cơ thể, và hiệu suất thay đổi từ nhiệt thành với nhiệt độ. Cái đế đề này được làm từ nhựa trước thuế làm vật liệu nền, thêm chất tẩy, chất tạo bọt, làm cứng, v.v. Dây sản xuất phim VHF Wow.wow. Comment
Các phương pháp sản xuất của chất dẻo có thể được chia thành phương pháp sủi bọt hóa học, các phương pháp van khí hoạt động, các phương pháp phun chất và các phương pháp che phủ bằng việc thêm các vi cơ rỗng cầu bằng kính hay gốm hay nhựa. Loại cao nhiệt độ cao và có tính chất điện tốt. Nó có thể được dùng làm vật liệu đóng gói cho các thành phần điện tử, cũng thích hợp cho máy bay và ngành điện. Dây sản xuất phim VHF Wow.wow. Comment
1 12299; nguyên liệu thô
1. trước thuế
Thông thường, nhựa mốc với độ s ệt, 25*840kg;) của 7~25pa*s và điểm tan chảy của 65~155*84051; được chọn. Hầu hết là chất bisphenol E E-xy Dây sản xuất phim VHF Wow.wow. Comment
2. Chất curing agent see table 8-17 for common curing agents of oxi bọt plastic. Bảng 8-17 các loại chất tẩy thường dùng cho chất dẻo đế vương.
Name=ra đường ống quản lí) Name 4,4-diaminodiphenyl sulfan, Name Name Axit boron triflourid ête, born triflouride ethylamine integrated, anhhydroid, maleicoc hydiride, pyrmelletic athride
3. chất tạo bọt
The foaming agent used for polyxy fomi is the similar to that used for phenolic fomi. general, polylôi and carbamat with brosôi point of 50~150  84051; and azo composes, hydrazine, diazo compounds and hydrozo born compounds with deposition nhiệt độ thấp hơn 150  84051; are used.
Hiệu quả cách cách ly nhiệt của bọt oxy được sản xuất bởi chất thổi huỳnh quang,
4. Name
Bề mặt có thể thay đổi đáng kể sức ép bề mặt của chất lỏng hoặc căng thẳng giữa khuôn mặt giữa hai giai đoạn. Phân tử dạng lỏng này chứa các nhóm hydrophilic và hydrophobic. Trong chất lỏng, nó có xu hướng tập trung vào giao diện giữa chất lỏng và một giai đoạn khác, tạo ra một bộ phim phân tử mỏng để giảm căng, làm ướt, làm phỏng, phân tán và làm sủi bọt. Những chất nổ trên mặt đất được dùng trong những tấm đế oxy về cơ bản giống với chất lượng phenol và polyurethane. Dây sản xuất phim VHF Wow.wow. Comment
Name
Chất tan loạn tan chảy có tác động nhất định lên cấu trúc tế bào của bọt oxy. Nó phụ thuộc vào loại bọt sản xuất, sự lựa chọn của chất liệu và chất curing. Khi dùng chất ethanotropic để sản xuất bọt, độ tự do hoạt động của nó ngày càng lớn hơn. Thông thường dùng chất này gồm sắc tố, a-mi-ăng, gel silic, bentonite, phế truất, mica, hỗn hợp hữu cơ, dầu thực vật cứng và bột xà phòng kim loại. 6. Name
Các chất liệu thông thường cho lớp biến chất nóng có chứa kính hiển vi cầu kính hay vi cầu nhựa, đồ gốm và chất liệu.
2 122299; Folôi
Các phương pháp sản xuất của chất dẻo có dầu bôi trơn oxy gồm có phương pháp sủi bọt hóa chất, các phương pháp van khí hoạt động, các phương pháp thoa bọt vật lý và hấp thụ bằng cách thêm kính hay gốm hay chất dẻo (bao gồm vật chất sợi) bào vi cơ rỗng. Ba phương pháp đầu tiên được áp dụng cho việc sản xuất có m ật độ thấp (64kg/m) và mật độ trung bình (66666320kg/m ³) Cuộn nhựa. Bọt dày cao (~320kg/m ³) Phần lớn chất bọt (còn được gọi là bọt tổng hợp) được sản xuất theo phương pháp thứ tư. Nói chung, mật độ cao của bọt phụ thuộc chủ yếu vào công thức.
1. dây sản xuất phim VHF phải có bọt hóa học Wow.wow. Comment
Đầu tiên trộn chất thổi, Toluen và Chất liệu lưu động theo tỷ lệ trong công thức, sau đó trộn chúng với nhựa xy nóng, và sau đó trộn hoàn to àn chúng. Bỏ thêm dinh dưỡng người trong các môi trường khuấy động, và bắt đầu van lên sau khoảng ba mươi. M ật độ cao của bọt là 112kg/ M ³, Loại bọt này được chữa ở đa 75~100 huống huống huống huống huống huống là 1~2h sau khi tạo ra.
So với dung ra polyxy lỏng, dung toxy bụi có lợi thế rằng nó có bột và sẽ không hoàn to àn lấp đầy lỗ mốc do độ dán nhựa. Trộn thuốc nổ trước đế chế oxy với Sul1 4.4'- diaminodihenil, v. d. đổ nó vào một khuôn kim loại, nhiệt độ nó ở 150~2001*840511; để làm sủi bọt, và chữa trị cho 1H. Nhiệt độ càng cao, lớp phủ càng tốt. Có thể làm được sản phẩm có thể được sử dụng trên 250..85455.Các hỗn hợp có thể sản xuất ra nhiều hơn ba năm. Phương pháp phân hủy chất bọt hóa học có phải áp dụng cho việc sản xuất những loại lọc oxy với độ đông đúc cao và nhiệt độ dịch vụ cao. Bàn 8-18 hiển thị công thức sủi bọt hóa học của bọt oxy. Bàn 8-19 và Bàn 8-20 hiển thị hai phương pháp có mật độ thấp và có chất khử trùng trung dày. Dây sản xuất phim VHF Wow.wow. Comment

Tác giả:admin


Điện thoại ngay8618062719906 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh