Kiểu lò luyện kim loại chất dẻo​

Ngày:2022/8/12 9:42:21 / Đọc: / Nguồn:本站

Kiểu lò luyện kim loại chất dẻo
Thiết bị 5.1
       Hiện tại, máy đúc kim loại đơn được sử dụng rộng trong việc đúc ống nhựa. Dây sản xuất của một ống dẫn bằng ống cứng, bao gồm một cái gạt đơn được hiển thị trong Fig. 5-1. Dây sản xuất của máy đúc ống dẻo mềm được hiển thị trong Fig. 5-2. Các máy phụ trợ trên dây sản xuất ống dẻo bao gồm chủ yếu: cái lò rèn, bồn nước làm mát, thiết bị kéo, máy cắt và thiết bị tải sản phẩm hoàn chỉnh.
Đường ống đang đóng khuôn
    Có rất nhiều dạng cấu trúc của các ống đúc thép. Như trong Fig. 5-3, nó là một cấu trúc bình thường cho ống cứng nhựa. Trong quá trình sản xuất, phương pháp áp suất bên trong được dùng để xác định đường kính đạn trắng. Hình đường kính 5-4 hiển thị cấu trúc của các ống nhựa dẻo dẻo được đúc. Thông thường, cấu trúc khuôn này được dùng cùng với ống kính đo nhiệt dưới chân không. Cái ống được đúc bởi đường ống mềm poly (clorua) 2 thường thuộc cấu trúc cái chết được hiển thị trong Fig. 5-5, một cấu trúc thẳng xuyên qua dạng xệ. Có thể nhìn thấy qua ba sơ đồ cấu trúc khuôn điển hình cho việc hình các ống dẫn, rằng cấu trúc mô khuôn ống nhựa được cấu tạo ra chủ yếu là gồm cơ thể khuôn đúc, thùy mắc cạn, hỗ trợ hình nón mắc mắc nghẹn, chê, Mandy, gland, mảng rộng ống tay, điều chỉnh ốc vít, khớp ống dẫn nhập và các bộ phận chính khác. Góc mắc rẽ 51.11... cấu trúc của những hình tượng ở Fig. 5-6 hiển thị. In the figure, cone leng L.= (1 ~15) d, nơi D là đường kính của đường ống trắng; The taperer angle a.''60 176; is widely used. if the melt viscontent is low, the taperer angle a can be larger than 60 176; to weather the đúc structure size. Bộ nón mắc rẽ là phần đầu tiên liên kết với các vật liệu bị nấu chảy trong cái lò rèn. Các vật chất nóng chảy vào khoang ẩm tan sau khi được được tách ra từ tấm lưới bên trong đường kính của cái nòng. Khối nón chia mảnh các vật chất nóng chảy của cấu trúc tách được hiển thị trong Fig. 5-6 thành dây thừng năm và chảy đến lối thoát đúc sau khi đi qua khối nón tách. Cùng lúc, độ dày của ống đơn giản dần trở nên mỏng hơn.
Hỗ trợ nón tách 5.1.1.2
        Cấu trúc của hỗ trợ hình nón mắc rẽ được hiển thị trong Fig. 5-7. Sự tách rời của lớp nón dòng chảy và khả năng cấu trúc của những hình nón bị mắc rẽ được xem là quan trọng hơn. Trong thực tế, có rất nhiều dạng cấu trúc trong đó các hình nón mắc rẽ và các thanh đỡ được thiết kế toàn bộ. Hình 5-7 cấu trúc của hỗ trợ hình nónBộ hỗ trợ hình nón mắc rẽ là một phần đặt vị trí kết nối và hỗ trợ các hình nón mắc rẽ và cột lõi. Vị trí làm việc của nón mắc rẽ và cột lõi được cố định bởi hỗ trợ hình nón mắc cạn để đảm bảo rằng đường trung tâm kết hợp của cái nón mắc rẽ và cột lõi đồng hồ trùng với đường trung tâm của ốc vít, để dễ dàng làm khuôn mịn của sản phẩm trong khuôn đúc.Name
Cấu trúc của lõi gậy được hiển thị trong Fig. 5-8. Bộ cấu trúc phần lõi được dùng trong việc đúc ống nhỏ (chung là đường kính đường ống thấp hơn 50mm). Nguyên tử của lõi câu để tạo đường ống to lớn phải được cung cấp một lỗ cơ thể thay thế để nung nóng cơ thể cán lõi để đạt được nhiệt độ tiến trình cần thiết cho ống trắng được đúc vào giai đoạn đầu sản xuất. Trong hình 5-8, giá trị góc thu nhỏ cột lõi: khi chất liệu nhựa được dùng để hình ống, chữ « ===* 15 176; ~30 176;; Khi có chất liệu PPD được dùng để hình thành đường ống, a=.... 255176; ~40\ 176;. Chiều dài L của phần thẳng bằng chiều dài của phần thẳng của cái chết, thường là L (20 ~40) 8 (8 là độ dày bức tường của ống). (a) Mandello với sợi chỉ b ên ngoài (b) mandirel với sợi nội bộ Fig. 5-8 manrel structure L.- Chiều dài của phần thẳng của các lục địa; 50: Một phần của cái nón đính chính là dài; Độ sâu L - rãnh; Một góc còn nhỏ và cái chết được kết hợp để tạo ra khoang dung dịch cho ống được đúc, và dung dịch tạo thành chân dung của ống ở phần thẳng của phần này. The manrel is a part for the inner diary và surface Chiều im of the shaped tube.
Năm.1.1.4 chết.
       Cấu trúc của cái chết được hiển thị trong Fig. 5-9. Đường k ính bên trong của cái chết được quyết định bằng đường kính ngoài của ống hình, và d-kd (k===* 0.95 ~1.05) được lấy; Chiều d ài của phần thẳng của cái chết bằng chiều dài của phần thẳng của con trỏ. Nó cũng có thể được tính l à l.= (0.5 ~3) d (D là đường kính ngoài của ống).
Sau khi cái chết được lắp ráp với các con lợn, thì khoang lưu lượng của các vật liệu nóng chảy được hình thành. Khi các vật chất nóng chảy đi qua lỗ hổng, nó sẽ chịu áp lực do độ giảm âm lượng khoang dần, và nòng trống của ống sẽ được hình thành khi được tách ra khỏi lỗ hổng. Đường kính trong cái chết là phần bề mặt của đường kính ngoài của ống hình.
(a) Hệ thống tử hình không có liên kết (b) tử hình
Ống kính 5.1.1.5
         Trong Fig. 5-10, nhiều dạng cấu trúc chung của các tay áo đo lường. Fig.5-10 (a) là một ống đo giãn dưới nước, được dùng để đo đạc và làm mát đường ống kính nhỏ (dưới 50mm). Sư phẩm Fig.5-10 (b) hiển thị việc áp dụng các b ữa đo nước trong khi đo cỡ áp suất bên trong thông thường được chấp nhận; Cấu trúc đo lường lỗ chân không dưới kính 5-10 (c ó) thường được dùng cho việc đo cỡ xa các ống nhựa polyolen. Có thể chọn đường kính và chiều dài bên trong của ống đo đồ đo theo bảng Năm-1. Bàn 5-1 đường kính và chiều dài của ống đề đo cỡ
Độ chính của đường ống D/ m l à bao bao bao chính là là bao bao bao bao bao bao bao k ích thước của tay áo định định d ạng dạng dạng dạng dạng gần gần gần gần gần gần gần gần một là là bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao gồm gồm gồm gồm chính xác xác xác xác xác định độ dài của một cái tay còn lại là phần của một số giá trị trị trị trị trị trị trị trị tương D (một phần còn một phần trăm d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d...........===.........====..........=== (1.= (1 ngay ngay ngay ngay (1.=Mộtphần trăm ảnh hưởng rất l ớn đến các ống d ẫn đường. Một phần trăm ảnh hưởng của nhiệt độ rất lớn. Một phần trăm ảnh hưởng rất lớn đến các ống dẫn đường. Đường kính của lỗ chân không là 0.6 ~1.1mm (độ dày bức tường là lớn nhất). Cái ống đo được sử dụng chủ yếu để làm mát cái ống trống của cái lò khuôn đúc, sửa đường kính ngoài của ống bị hư và làm khô bề mặt ống.
ci tiết nấm
       Có nhiều dạng cấu trúc của nấm, như đã thấy trong Fig. 5-11, hai nấm thường dùng. Dưới 5-11 (a) hiển thị rằng những phần mốc chỉ có thể được lắp đặt từ một mặt của khuôn, và Fig. 5-11 (b) cho thấy rằng những phần trong khuôn có thể được lắp vào khuôn từ hai b ên của khuôn.
Các bộ phận đặc biệt của vật thể này là lắp ráp và sửa chữa các bộ phận khác nhau trong các đường ống đang hình thành. Các nòng máy và ống đo lường được kết nối với một bộ phận bằng những sợi kim nối qua ống.
Đề phòng 5.1.1.7 để áp dụng chất dập.
Độ mài 931;Thép được dùng để sản xuất phụ tùng phải có khả năng chịu đựng sự mòn, có độ chịu đựng chịu đựng, với một dị dạng nhỏ trong môi trường nhiệt độ cao và một độ cứng\ 93; bề mặt làm việc phải mịn, phẳng và không có trạng thái bế tắc. Khi tháo gỡ và lau chùi các vật liệu dính của tất cả các bộ phận ở nấm, nó không được phép gõ lên bề mặt làm việc bằng búa, và nó không được phép lau chùi các mảnh vụn mắc kẹt trên bề mặt làm việc bằng một cái cào. Không có vết trầy và gai trên bề mặt làm việc.
Độ khẩn trương cao độ:sự điều khiển nhiệt độ tiến trình của mỗi phần trong khuôn phải đáp ứng yêu cầu của quá trình đào trắng ống, và ống lõi trong ống to cỡ đóng ống phải được trang bị một thiết bị điều khiển nhiệt độ nóng. Độ trung tâm của mỗi phần trong khuôn phải trùng khớp với đường trung tâm nấm và ốc vít sau khi lắp xong. Khi cái khớp không được dùng trong thời gian dài, tất cả các bộ phận phải được rửa sạch. Sau khi lắp xong, áp dụng một lớp dầu chống đào và niêm phong vòi hút và lối thoát. Không được phép để vật nặng trên cơ thể nấm bị biến dạng.

Tác giả:admin


Điện thoại ngay8618062719906 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh