Dây chuyền sản xuất phim định hướng BOPP / BOPLA / BOPET

Ngày:2019/3/20 11:08:04 / Thể loại: / Nguồn:本站

Dây chuyền sản xuất phim định hướng BOPP / BOPLA / BOPET

 

Màng định hướng PET hai chiều chủ yếu được sử dụng cho lớp P của tấm pin mặt trời TPT, phạm vi độ dày là 0,20mm-0,35mm.

Màng BOPLA là màng nhựa bảo vệ môi trường có khả năng phân hủy sinh học, độ dày là 0,02-0,08mm.

BOPP, BOPET màng định hướng hai chiều chủ yếu sử dụng trong đóng gói, in ấn và các sản phẩm điện tử, độ dày là 0,01-0,06mm.

  

Máy này có thể tạo ra: màng tách pin định hướng PE

              Màng phân tách pin mặt trời định hướng hai chiều PVDF

               Bộ phim thoáng khí định hướng hai chiều

Tác giả:admin


Điện thoại ngay8618062719906 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh