Dây chuyền sản xuất giấy đá

Ngày:2019/3/20 11:18:28 / Thể loại: / Nguồn:本站

 

Dây chuyền sản xuất giấy đá

  

Tốc độ dây chuyền sản xuất: 30-100m / phút

  

Chiều rộng sản phẩm: 800mm-1600mm

  

Sản phẩm: giấy dán tường, sản phẩm in

  

Tổng quát: Các nguyên liệu thô được ép đùn thông qua một máy đùn trục vít đơn và sau đó thông qua một thiết bị kéo dài và tạo hình độc quyền, gió trong một cuộn. Cũng có thể thêm một quy trình như in nổi, vv.

Tác giả:admin


Điện thoại ngay13986280012 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh