Quá trình hình ảnh lớn

Ngày:2022/5/11 8:38:23 / Đọc: / Nguồn:本站

Quá trình hình ảnh lớn
1. Dòng chảy tiến trình
Bộ phim được sản xuất bằng phương pháp đóng dạng thổi thường được gọi là bộ phim in dạng thổi, được gọi là bộ phim dạng thổi ngắn. Giới thiệu kỹ thuật đóng gói và xử lý chất dẻo cũ và mới: khuôn nguyên liệu thô, một lớp biểu tượng biểu tượng biểu tượng biểu tượng "Cuộn phim". Sơ đồ luồng tiến trình của bộ phim bị thổi hóa: chế độ sản xuất của bộ phim được chia thành ba loại: phương pháp thổi kèn bằng phẳng, phương pháp thổi kèn bằng phẳng, và phương pháp thổi kèn bằng phẳng, dựa theo chiều gió và hướng kéo của ống. Ba quá trình thổi phim có lợi thế và bất lợi riêng. Bảng 34 phân loại chúng. Chế độ sản xuất có thể được chọn theo tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên liệu, môi trường sản xuất, yêu cầu chất lượng và kế to án kinh tế. Hành lang làm phim Comment
Trình nền sản xuất so sánh lợi thế và bất lợi Hình dạng ống này rất ổn định 2. Nhà máy nằm ở mặt cao, và phải có phương pháp nén bằng phẳng và thổi ngược. Khu vực tầng nhỏ 2 Không thích hợp cho nguyên liệu thô có độ sệt Dễ sản xuất, có thể có đường kính lớn hoặc nhỏ Trục xuất bề mặt sàn lớn và thổi bằng phẳng Cấu trúc phụ đơn giản Đơn giản, dễ chạy, độ dày không đều đặn 2 Các ống màng mỏng chảy ra do trọng lượng của nó, và lớp màng Không thích hợp cho việc sản xuất phim với đường kính lớn Truyền bá cho bộ phim Nó không thích hợp để tạo ra được nhiệt độ bằng phẳng mỏng và hạ nhiệt độ 2 Dùng cho nguyên liệu thô có độ sệt Tốc độ sản xuất cao 2 Không nhận thức ăn 2 Tỷ lệ mở rộng và tỷ lệ siết Hành lang làm phim Comment
2. Tỷ lệ đường kính ống của bộ phim bị thổi với đường kính của miệng chết được gọi là tỷ lệ thổi. Để tính cho tiện lợi, mối quan hệ giữa đường kính đóng phim và đường kính chết thường được dùng để biểu lộ tỷ lệ mở rộng: D.= 2bnd =. 0.637 BD, nơi: λ-- Tỷ lệ mở rộng B... đường kính bịt phim, mm D... đường kính tử, mm
Điểm nhấn của việc điều khiển quá trình sản xuất hình dạng dạng dạng phim bị thổi lớn và độ mạnh ngang của phim. Nếu tỷ lệ mở rộng không được kiểm soát đúng mức, độ ổn định của ống là thấp. Điểm hấp dẫn là tỉ lệ của tốc độ kéo phim với tốc độ đúc ống. Độ hấp dẫn làm cho bộ phim chỉ đạo theo hướng vẽ, và độ mạnh của bộ phim tăng lên theo độ kéo. Nếu tỷ lệ lực quá lớn, độ dày của bộ phim rất khó điều khiển, và thậm chí cả bộ phim có thể bị vỡ. Bình thường, tỉ lệ lực là 4 ~6, phù hợp với tốc độ kéo, tức là tốc độ tuyến đường dài của cuộn băng qua lăn. Tốc độ phụ của ống trắng có thể được lấy bằng cách phân chia trọng lượng của nhựa được đúc từng phần thời gian một (sản lượng phim) bởi vùng cắt ngang của lỗ. Công thức là như sau: v.='v à-b-p, nơi: V... tốc độ độ độ độ tiết nổ của ống trắng, cm/ minm... sản lượng phim, g/ min, D-- đường kính tử, CM B-- khe tơ, CMP -- mật độ dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung nham, g/ cm tỷ lệ khuếch trương và tỷ lệ động là đa dạng phát triển dọc dọc dọc dọc dọc nhau sản xuất nhiều b ộ phim. Nếu cả hai tăng cùng một lúc, độ dày của bộ phim sẽ trở nên loãng hơn, nhưng đường kính gấp của bộ phim sẽ trở nên rộng hơn. Độ mở rộng của phim LDAP được áp dụng trong phạm vi 1.5 ~30, và tỷ lệ siết nằm trong phạm vi 4 ~6. Độ mở rộng của phim HDPE là phần lớn 3~6. Khoảng cách mở rộng cho phép khi sản xuất phim với tỉ lệ gấp ngang khác nhau với các đường kính khác nhau được hiển thị trong bảng 3-5, và tỷ lệ áp suất nằm trong phạm vi 4 ~6. Việc mở rộng bộ phim bằng polypropylene bị thổi nhỏ hơn bao loại polythylene, thường nằm trong phạm vi 1~2, đến 2.5, và tỉ lệ áp suất cũng nằm trong phạm vi 4 ~6. Vòng tỷ lệ khuếch đại đường kính kính kính kính khuếch đại đường kính kính đường kính đường kính, đường kính khuếch đại thích hợp, đường đường kính đóng dạng kim dày dày dày dày đặc, đường dung dịch bọc bọc ống nhựa cũ kỹ, đường kính khuếch đại tương thích hợp
3. kích thước Die size EVA film production line www.handorn.com Comment
Kích thước cái này được xác định theo quy định của bộ phim (đường kính gấp hình) và tỷ lệ mở rộng. Sau khi xác định yêu cầu đặc trưng của bộ phim, kích cỡ này có thể được xác định dựa trên tỷ lệ mở rộng và các bộ phim khác nhau. Để thích nghi với những thay đổi về độ rộng và độ dày của cuộn phim, cũng thường được sử dụng cùng một cái đầu. Những bộ phim có độ dày khác nhau chỉ có thể lấy được bằng cách thay đổi tỉ lệ lực kéo, và những bộ phim có tỉ lệ gấp khác nhau có thể lấy được bằng cách thay đổi tỷ lệ mở rộng, để hoàn to àn nâng cao độ sử dụng đầu. Tuy nhiên, bởi vì tỷ lệ lực có một giới hạn nhất định và tỷ lệ mở rộng có một phạm vi cụ thể được áp dụng, khoảng trống cần thiết cho những bộ phim có độ dày khác nhau có thể đạt được dựa vào mối quan hệ cụ thể giữa độ dày của bộ phim và lỗ. Có thể nhìn thấy từ thí dụ trên rằng khoảng trống là 6~18 thời gian của độ dày. Khoảng trống cần thiết cho việc sản xuất phim dày mang giá trị giới hạn thấp hơn, và ngược lại, chiếm giá trị giới hạn tối đa. Trong số đó có những mối quan hệ sau: đường kính tử vong, tỷ lệ mở rộng và tỷ lệ kéo đều liên kết với nhau và hạn chế nhau. Hành lang làm phim Comment

Tác giả:admin


Điện thoại ngay13986280012 OR Thêm thông tin liên lạc →

Lên đỉnh